ЗА КОНТАКТИ

Поради обявената пандемия от СЗО от covid-19, и извънредната епидемиологична обстановка от Народното Събрание на Република България, във връзка с препоръките на Правителството и призива му"Останете си в къщи", офисът на туроператор "Реа Холидейз" няма да работи до 15.05.2021г. При нужда от информация и за въпроси, свързани с програмите ни за 2021г., които ще публикуваме края на м.март, може да се свържете с нас на имейл reah@abv.bg

адрес на офиса ни:
София 1000
ул. “Княз Борис I” N 76 /на витрина/
тел./ факс: 02/ 981 47 83
мобилен: 0888 222 397
email: reah@abv.bg
www.reaholidays.com

Банкова сметка на туроператор "РЕА ХОЛИДЕЙЗ":
ЮРО БАНК България
IBAN: BG82BPBI79421087844201
BIC: BPBIBGSF

Задължителна застраховка "Отговорност на туроператора"
/по чл.42 от Закона за туризма/ за периода:
01.01.2020 - 31.12.2020г на застрахователно дружество "Алианц България" ЗАД -N 13160203000000001.
01.01.2021 - 31.12.2021г на застрахователно дружество “Лев Инс” АД ЗАД - N 00088376 / 13062010011065
Регистрационен индекс в Министерството на туризма: T-ТР-14-1427/25.11.2019г
Регистрационен индекс в Министерството на туризма: Т-ТР-14-1482/27.11.2020г

Зимно работно време с клиенти в офиса:
17.09. - 31.03.:понеделник - петък: от 10:30 до 17:00 часа
и още възможност за информация по мобилен тел. извън работното време: 10:00 - 10:30 ч. и 17:00 - 18:00ч

Лятно работно време с клиенти в офиса:
01.04. - 16.09.: понеделник - петък: от 10:30 до 18:30 часа
и още възможност за информация по мобилен тел. извън работното време: 18:30 - 19:00 ч.