ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 I. НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1.  Резервацията представлява заявление на ПЪТУВАЩИЯ, че желае да се запише за определено пътуване, предлагано от ТУРОПЕРАТОРА, и се извършва чрез:
• лично резервиране в офиса на туроператора;

 • лично резервиране в офис на туристическите му агенти;

 • заявка по телефон или на страницата на туроператора на адрес: www.mondel-travel.com

 След извършване на резервацията и сключване на договора за туристически пакет, ПЪТУВАЩИЯТ получава екземпляр от подписания между двете страни договор.

2.  Преди сключването на договора за туристически пакет:
    а. ПЪТУВАЩ е длъжен да декларира в писмен вид, ако услугата ще се ползва от ПЪТУВАЩ с ограничена подвижност, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ е посочил, че пътуването е подходящо за лица с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора.
    б. В случай, че ПЪТУВАЩИЯТ има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлагания пакет, по отношение на храна, настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да ги предяви при попълване на договора за пътуване. ТУРОПЕРАТОРЪТ преценява дали може да се съгласи с изпълнението им или не и ако не се постигне съгласие, специалните изисквания на ПЪТУВАЩ не се включват в договора.  
3.  В договора се включват:
   - основен пакет предплатени услуги, които се покриват от цената на пътуването - настаняване, хранене и транспортиране;
   - и допълнителни услуги, които се включват по желание на всеки ПЪТУВАЩ, и подлежат на допълнително заплащане, а именно: услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.
б. Ако не е уговорено друго, счита се, че допълнителните услуги следва да се заявят и предплатят от ПЪТУВАЩИЯ най-късно до деня на окончателното плащане.
4.  В цената на пътуването не са включени следните разходи: курортна такса, градска такса, цената на входните билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в автобусите или самолетите, тест за изследване на коронавирус (COVID-19) (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/ почивка).
5.  Ако не е посочено друго в договора за туристически пакет, се счита, че категорията на заведенията за хранене е равна на тази на местата за настаняване за съответния ден престой.
      За да обозначи броя хранения за всяка нощувка престой и тяхното разположение във времето, ТУРОПЕРАТОРЪТ използва следните обичайни за хотелиерството и ресторантьорството абревиатури:
        a. BB – нощувка с включена закуска
b. HB (полупансион) – нощувка с включени закуска и вечеря
c. FB (пълен пансион) – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря
        d. FB plus (пълен пансион +) – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря с вино и вода
e. All - пълен пансион + консумация на напитки ……… и други, в зависимост от мястото за настаняване.
6.  ПЪТУВАЩИЯТ има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, след като е отправил до ТУРОПЕРАТОРА предизвестие на траен носител в 7 дни срок преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
7.  Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.
8.  ТУРОПЕРАТОРЪТ информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните разходи по прехвърлянето.
9.  ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на лицето, което прехвърля договора за туристическия пакет, доказателства за разходите, таксите или за другите допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето на договора за туристически пакет.

II. ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ
1. Обявените цени са в лева.
2. Цените за ранни записвания важат при потвърдено пътуване в сроковете, посочени в съответната оферта.
3. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предоставя отстъпки върху общата цена на пътуването, без допълнителните услуги.

      III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1.     При подписването на договора за туристически пакет ПЪТУВАЩИЯТ заплаща първоначална вноска в размер, посочен в договора. В договора може да бъде предвидено заплащане и на втора вноска.
2.     Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен в срока, определен в договора.
3.     Плащането може да се извърши в брой в офисите на Туроператора или на оторизираните му Туристическите агенти или по банков път на посочени сметки, в лева. 
4.     При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията и сключване на договора.

5.    При спорове относно плащанията, фактът на извършеното плащане се удостоверява с надеждно оформен документ /касов бон или платежно нареждане/.

IV. ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО
1. При пътуване извън България ПЪТУВАЩИЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие с законите на посещаваната страна и на Република България, които да са в срока на валидност за периода на пътуването или съгласно изискванията на посещаваната страна.
2. Необходими документи при задгранични пътувания:
a. Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването.
б. За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим, е възможно пътуване с лична карта.
в. За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си или без двамата родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) или акт на съд детето да напусне страната.
г. Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.
3. В случай, че ПЪТУВАЩИЯТ не представи или представи неправилно попълнена декларация, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи обезщетение на ПЪТУВАЩИЯ за непроведеното пътуване.
4. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да съдейства на ПЪТУВАЩИЯ, като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./.

    V. ЗАСТРАХОВКИ
ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПЪТУВАЩИЯ възможност за сключване на доброволен договор за застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" при пътувания извън страната преди започване изпълнението на туристическия пакет. Застрахователната сума е в размера посочен в настоящия договор и  покрива рисковете съгласно условията на застраховката.
         ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 97 от Закона за туризма с номер на застрахователната полица за сключена задължителна застраховка "Отговорност на туроператор"  N 00088376 / 13062210000002 / 24.11.2021, с валидност до 24.11.2022г./ на ЗК „Лев Инс“ АД, адрес "Атанас Хранов" N.10А, бл.59, вх.3, ет.1, ап. 2, ЕИК 831582859.

VI. ТАКСИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, АНУЛАЦИИ НА ПЪТУВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
ПЪТУВАЩИЯТ може да прекрати договора по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, след като заплати такси за прекратяване на договора, конкретно посочени в т.т. 5, 6 и 7 от договора за туристически пакет.

ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.
ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за вреди, причинени на ПЪТУВАЩИЯ вследствие на пълно неизпълнение или на неточно изпълнение на договора, в размер на цената на туристическия пакет. 
 
        ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ, включително в случаите, когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на ПЪТУВАЩИЯ, както е предвидено в договора за туристически пакет, и по-специално, като: 
        a. осигури полезна информация на ПЪТУВАЩИЯ относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ; 
        b. окаже съдействие на ПЪТУВАЩИЯ да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.
       Когато затруднението на ПЪТУВАЩИЯ е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, ТУРОПЕРАТОРЪТ изисква заплащането на разумна такса от ПЪТУВАЩИЯ за оказаното съдействие.
        Таксата по т. 11 не може да надвишава действителните разходи, направени от ТУРОПЕРАТОРА, за оказване на съдействие на ПЪТУВАЩИЯ.

VII. УСЛОВИЯ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ
1. ТУРОПЕРАТОРЪТ представя в своите оферти и договора с ПЪТУВАЩИЯ настаняване, хранене и транспорт с категории/класове такива, каквито са според категоризацията на страните, в които се намират.
2. Цена за настаняване:
a. Основната цена по всяка оферта е за ПЪТУВАЩ, настанен на редовно легло в двойна стая / ако не е упоменато друго/.
б. Доплащане за единична стая или отстъпка за дете и трето легло могат да се ползват, само ако в съответната оферта има цена за такова настаняване.
в. Третото легло е допълнително, като в повечето хотели е тип разтегателен диван и е подходящо за ползване, най - вече от деца.
3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако:
a. Стая с гледка към морето е частично преградена от дървета или друга растителност;
б. Хотел, описан като разположен на първа линия на брега, е разделен от плажната ивица с алея или улица.
 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРОПЕРАТОРА
1. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на ПЪТУВАЩИЯ изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:
1. набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ПЪТУВАЩИЯ за прекратяването на договора в следните срокове:
а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни, или
2. ТУРОПЕРАТОРЪТ е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил ПЪТУВАЩИЯ за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
59. Дължимите суми или плащания се възстановяват на ПЪТУВАЩИЯ без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет.
3. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора, в случай че ПЪТУВАЩИЯТ не заплати първоначалната вноска в срока по т. 20, за което ПЪТУВАЩИЯТ ще бъде уведомен на траен носител.
7. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати/развали договора, като даде подходящ срок за изпълнение, в случай че ПЪТУВАЩИЯТ не заплати остатъка до пълната сума съгласно т. 21, за което ПЪТУВАЩИЯТ ще бъде уведомен на траен носител. Като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да получи таксата по т. 6 от договора за туристически пакет. Същото право да прекрати/развали договора и да получи обезщетение в размер на първоначалната вноска има и ПЪТУВАЩИЯТ, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ не изпълни задължение по договора в срока по т. 21.
 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ПЪТУВАЩИЯ И ТАКСА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. ПЪТУВАЩИЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
2. Когато ПЪТУВАЩИЯТ прекрати договора в раздел VI, той е длъжен да заплати на ТУРОПЕРАТОРА такса за прекратяване на договора, посочена в т. 5, 6 или 7 от договора за туристически пакет, в зависимост от момента на прекратяването.
3. ПЪТУВАЩИЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.
4. При прекратяване на договора за туристически пакет съгласно раздел VI, ПЪТУВАЩИЯТ има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.
 
X. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ, ОТКАЗИ И АНУЛАЦИИ
10.1. Преди започване на изпълнението на туристическия пакет по Договора Туроператорът може едностранно да промени несъществени клаузи в Договора, като уведоми Пътуващия за промяната в писмен вид. Туроператорът не може да променя съществени условия на Договора за туристически пакет след сключването му, освен в изрично предвидените в този раздел и в Закона за туризма случаи.
10.2. Туроператорът може да промени цената на туристическия пакет след сключване на Договора, но не по-късно от 20 дни преди датата на отпътуване, като уведоми Пътуващия за промяната в същия срок, при настъпване на следните обстоятелства:
- промяна в цената на превоза на пътници, която е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия:
- промяна в размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, включително туристически такси, летищни и пристанищни такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища или летища ;
- промяна в държавните такси, свързани с мерките за безопасност, включително и на летищата и пристанищата;
- промяна в обменния валутен курс, относим към Договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.
10.3. При увеличение на включени в цената на туристически пакет разходи за осъществяване на пакета по определена програма, поради настъпили обстоятелства по т. 10.2. в периода от датата на сключване на Договора до 20я ден преди датата на отпътуване, Туроператорът разделя общия размер на увеличените разходи на броя на пътуващите по програмата и получената сума e сумата, с която Туроператорът може да увеличи цената на туристическия пакет по Договора при условия на т. 10.2.
10.4. Увеличението на цената на туристическия пакет от Туроператора при условията на т. 11.2. с не повече от 8% от цената на пакета не е основание за отказ от Договора от страна на Пътуващия.
10.5. Когато, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, Туроператорът е принуден да промени съществено някои от основните характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма, или не може да изпълни някое от приетите от него специфични изисквания на Пътуващия, или предложи увеличение на цената с повече от 8% от цената на пакета, Пътуващият има право в предложен от Туроператора разумен срок:
- да приеме предложената промяна, или
- да прекрати Договора без да заплаща такса за прекратяването му.
Ако прекрати Договора, Пътуващият може да приеме, в определен от Туроператора срок за отговор, предложен от Туроператора пакет - заместител. При прекратяване на Договора без да приеме пакет - заместител, Пътуващият няма право да получи обезщетение от Туроператора за причинените от прекратяването на Договора вреди.
10.6. Туроператорът може да откаже да сключи Договор или да прекрати едностранно Договора за туристически пакет, без да дължи каквито и да са компенсации на Пътуващия, в следните случаи:
- при представяне на Туроператора на непълни, неточни или неверни документи от страна на Пътуващия или при неспазване на сроковете за представянето им;
- при неявяване на Пътуващия на мястото на тръгване в определеното време за отпътуване.
10.7. Туроператорът има право да прекрати едностранно Договора за туристически пакет и да възстанови на Пътуващия всички направени плащания по Договора, без да дължи допълнително обезщетение, когато:
10.7.1. набрания брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой за осъществяване на пакета, посочен в Договора, и Туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването в посочения в Договора срок, но не по-късно от:
- 20 дни преди започване на изпълнението на пакета - за пътувания с продължителност по-голяма от 6 дни;
- 7 дни преди започване на изпълнението на пакета - за пътувания с продължителност от 2 до 6 дни;
- 48 часа преди започване на изпълнението на пакета - за пътувания с продължителност по-малко от 2 дни.
10.7.2. Туроператорът е възпрепятстван да изпълни Договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил Пътуващия за прекратяването на Договора без необосновано забавяне преди започване на изпълнението на туристическия пакет.